Telefon +32 733 61 61
KPB (Krosno)

KPB-Materiały Elektryczne Sp. z o.o. została powołana przez KPB w Krośnie SA aktem notarialnym Repertorium nr A 5189/2005 w dniu 30.08.2005 r., jako spółka prawa handlowego posiadająca osobowość prawną. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie pod numerem 0000240703. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Kontakt:

KPB Materiały Elektryczne Sp. z o.o.
ul.Pużaka 14b
38-400 Krosno
tel. 600 268 465
tel./fax 13 43 220 83
www.me.kpb.com.pl
j.wietecha@kpb.com.pl
AKTUALNOŚCI
25.06.2018 Pożegnanie Bogdana Króla - Współwłaściciela… więcej...
MAPA HURTOWNI