Telefon +32 733 61 61

Władze spółki

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Damian Hegenbarth damian.hegenbarth@elsigma.pl

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Fraś zbigniew.fras@elsigma.pl
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Mackiewicz andrzej.mackiewicz@elsigma.pl
Sekretarz Rady Nadzorczej - Waldemar Binkowski waldemar.binkowski@elsigma.pl
Członek Rady Nadzorczej - Piotr Balcerzak piotr.balcerzak@elsigma.pl
Członek Rady Nadzorczej - Stanisław Ożarowski stanislaw.ozarowski@elsigma.pl