Telefon +32 733 61 61

Grupa EL-SIGMA Gazelą Biznesu 2014

05.02.2015 Grupa EL-SIGMA Gazelą Biznesu 2014

Grupie Hurtowni Elektrycznych EL-SIGMA został przyznany prestiżowy tytuł Gazeli Biznesu, który nadawany jest przez Puls Biznesu i Coface Poland najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom w Polsce. W rankingu wojewódzkim spółka zajęła 46 miejsce na 500 nagrodzonych firm, a w ogólnopolskim 319 miejsce na ponad 4300 wyróżnionych przedsiębiorstw.  

O pozycji Grupy EL-SIGMA na liście rankingowej zdecydował wyrażony w procentach przyrost obrotów osiągnięty w ciągu trzech badanych lat 2011-2013. Dodatkowo firma musiała spełnić kilka kryteriów konkursowych takich jak: prowadzenie nieprzerwanej działalności minimum od 2011 roku, przychód w roku bazowym oscylujący w przedziale 3-200 milionów złotych, wykazanie stałego wzrostu przychodów ze sprzedaży w latach 2011-2013 a także umożliwienie analizy wyników finansowych.

Gala wręczenia nagród i certyfikatów dla województwa śląskiego i opolskiego odbędzie się 16 lutego w Katowicach w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

MAPA HURTOWNI