Telefon +32 733 61 61

Dofinansowanie UE

Wdrożenie systemu B2B integrującego wymianę informacji oraz dokumentacji między firmami współpracującymi z EL-SIGMA.
Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
Wartość projektu 346 550,00 PLN. Wartość wkładu finansowego 206 330,00 PLN.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w Waszą przyszłość.