Telefon +32 733 61 61

JUBILEUSZ 15+1-LECIA

 JUBILEUSZ 15-LECIA GRUPY EL-SIGMA


W dniu 6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich,  szerokie grono partnerów biznesowych oraz szereg osobistości jak Tomasz Boruc – dyrektor zarządzający SHE oraz Tomasz Zjawiony – prezes RIG Katowice. Patronat nad wydarzeniem objęły m.in. Prezydent Miasta Katowice, branżowy Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Spotkanie prowadzili Aneta Chwalba z Telewizji Polskiej oraz Robert Talarczyk z Teatru Śląskiego w Katowicach. Uroczystość otworzył prezes zarządu EL-SIGMA Damian Hegenbarth witając licznie zgromadzonych gości. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na najważniejsze dokonania organizacji w minionych latach oraz przedstawił te elementy, które mogą stanowić źródło inspiracji dla osób pracujących na rzecz Grupy. W imieniu rady nadzorczej spółki głos zabrał jej przewodniczący Zbigniew Fraś – jeden z inicjatorów powstania Grupy EL-SIGMA. Przemawiający sygnatariusze Grupy, Mirosław Pietrasiak z firmy MIREX oraz Adam Pasek z firmy EKO, nawiązali do początków organizacji oraz otrzymali specjalne podziękowania. Okolicznościowe mowy mieli okazję wygłosić również przedstawiciele wieloletnich i  kluczowych partnerów biznesowych Grupy: Hager Polo, Kanlux, Karlik Elektrotechnik, GTV Poland oraz Ospel. Poza nimi w obchody jubileuszowe szczególnie zaangażowani byli długoletni i ważni kontrahenci handlowi Grupy tj.: Bemko, Eti Polam, Trytyt, Kontakt Simon, Legrand, Pawbol, Noark Electric, Anlux, F&F Filipowski, Emos, Ergom, Kopos Elektro, Led-Pol, Orno Group, Tadpol, Tracon Electric, Wojnarowscy, TT Plast.

Spotkanie było okazją do podzielenia się wrażeniami z działalności spółki, możliwością podsumowań oraz nagrodzenia wysiłku w działaniach na rzecz współtworzenia sukcesu całej organizacji. Podczas wieczoru doceniono dokonania szerokiego grona osób oraz firm wyróżniających się w działaniach na rzecz Grupy EL-SIGMA. Wręczono także pamiątkowe statuetki wszystkim obecnym firmom członkowskim. Jubileusz uświetnił koncert w wykonaniu czołowych muzyków Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Wieczór zakończył się uroczystym bankietem w Walcowni - Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach, podczas którego utrzymano konwencję muzyczną w nieco odmienionej i niezmiernie dynamicznej aranżacji Orkiestry Dziubek Band.

Grupa EL-SIGMA została powołana kilkanaście lat temu w celu konsolidacji rynku dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Początkowo w jej skład wchodziło osiem firm. Na przestrzeni kolejnych lat działalności dołączały kolejne firmy członkowskie. Obecnie skład Grupy liczy już 75 podmiotów wyłącznie z polskim kapitałem, które realizują sprzedaż za pośrednictwem niemal 120 punktów handlowych w całym kraju. Organizacja jest jedną z pierwszych grup zakupowych zrzeszających niezależne hurtownie oraz centra elektryczne i jest aktualnie najliczniejszą elektrotechniczną organizacją zakupową w naszym kraju z potencjałem handlowym przekraczającym w ubiegłym roku już 0,75 mld zł.