Telefon +32 733 61 61

JUBILEUSZ 10-LECIA

 JUBILEUSZ GRUPY EL-SIGMA

Jubileusz Grupu EL-SIGMA

W dniu 18 listopada 2016 roku z okazji 10-lecia Grupy Zakupowej EL-SIGMA  w katowickim Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa. Patronat nad wydarzeniem objęli między innymi Prezydent Miasta Katowice, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu El-SIGMA Damian Hegenbarth, witając licznie zgromadzonych gości: władze Spółki, jej pracowników, grono najważniejszych Partnerów biznesowych, a przede wszystkim kilkudziesięciu Członków Grupy Zakupowej, w tym także inicjatorów założenia organizacji. W imieniu Rady Nadzorczej Spółki głos zabrał jej aktualny Przewodniczący Zbigniew Fraś, jeden z inicjatorów powstania EL-SIGMY oraz czołowych jej uczestników. Podczas przemówienia w szczególności podziękował tym, którzy tworzyli Grupę oraz przez kolejne lata budowali jej potencjał. Wśród obecnych znalazły się również takie osobistości, jak Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Dyrektor SHE Tomasz Boruc oraz Wiceprezes RIG Tomasz Zjawiony, które przekazały na ręce Prezesa słowa uznania za dokonania EL-SIGMY w ostatniej dekadzie.

Okolicznościowe mowy wygłosili również przedstawiciele wieloletnich i kluczowych Partnerów biznesowych Grupy, jak Hager Polo, Kanlux czy Zamel.

Spotkanie było okazją do podzielenia się wrażeniami z działalności Spółki, możliwością podsumowań oraz nagrodzenia wysiłku w działaniach na rzecz współtworzenia sukcesu całej organizacji. Po wręczeniu pamiątkowych statuetek wszystkim firmom członkowskim doceniono również indywidualne dokonania. Specjalne podziękowania wręczono przedstawicielom firm EKO, MIREX oraz WiR – wciąż obecnym w szeregach EL-SIGMY – za kluczowy udział w powstaniu Grupy w 2006 roku.

Oficjalną część Jubileuszu uświetnił spektakl „Poskromienie złośnicy”  Williama Shakespeare’a w wykonaniu czołowych aktorów Teatru Śląskiego oraz bankiet w teatralnym foyer.

Wieczór zakończył się udanym spotkaniem  w hotelu Angelo by Vienna House Katowice.

 

FOTOGALERIA Z UROCZYSTOŚCI

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Patronat honorowy:

             Miasto Katowice

 

Partnerzy wydarzenia:

      

              
              

                   
             

 

Patroni medialni: