Telefon +32 733 61 61

Władze spółki

ZARZĄD:

Prezes Zarządu - Damian Hegenbarth damian.hegenbarth@elsigma.pl

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Fraś zbigniew.fras@elsigma.pl
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej - Mariusz Migatulski mariusz.migatulski@elsigma.pl
Sekretarz Rady Nadzorczej - Marian Budny marian.budny@elsigma.pl
Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Wachta slawomir.wachta@elsigma.pl
Członek Rady Nadzorczej - Paweł Król pawel.krol@elsigma.pl