Telefon +32 733 61 61

Dane Spółki:

EL-SIGMA Sp. z o.o.
ul. Dąbrówki 16
40-081 Katowice

tel.:                                       (32) 733 61 61
e-mail:                                 biuro@elsigma.pl
NIP:                                      9462483084
REGON:                               060101007
KRS:                                      0000248442
Kapitał zakładowy:         452 250,00 PLN

 

Dział Administracyjno-Księgowy

Jolanta Tomsia - Dyrektor Administracyjny

tel.: (32) 733 61 63
tel. kom.: 517 848 818
e-mail: jolanta.tomsia@elsigma.pl

Marta Gołygowska- Księgowa

tel.: (32) 784 78 45
tel. kom.: 512 896 293 
e-mail: 
ksiegowosc@elsigma.pl

Iwona Ticman - Starszy Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych

tel.: (32) 784 78 45
tel.kom. 607 408 843
e-mail: iwona.ticman@elsigma.pl

Violetta Kilczan - Specjalista ds. Fakturowania

tel.: (32) 784 78 45
tel.kom. 512 896 294
e-mail: violetta.kilczan@elsigma.pl

Julia Hofman - Specjalista ds. Administracji i Marketingu

tel.kom. 797 728 716
e-mail: administracja@elsigma.pl

 e-mail: biuro@elsigma.pl

 Dział Handlowy

 

 

Piotr Kisiel - Menedżer ds. Handlowych

tel.:  (32) 784 78 43
tel. kom.:  797 727 883
e-mail: piotr.kisiel@elsigma.pl

Agata Frycz – Specjalista ds. Wsparcia Procesów Handlowych

tel.:  (32) 784 78 42
tel. kom.   797 727 396
e-mail:agata.frycz@elsigma.pl

Agnieszka Borkowska – Młodszy Specjalista ds. Wsparcia Procesów Handlowych

tel.:  (32) 784 78 42
e-mail:agnieszka.borkowska@elsigma.pl

Weronika Danił – Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń Handlowych

tel.:  (32) 784 78 42
tel. kom.   607 407 743
e-mail:rozliczenia@elsigma.pl

Dział Informatyczny

Dariusz Leś - Specjalista ds. Informatyki

tel. kom.: 797 721 994

e-mail: it@elsigma.pl 

Informacje dla Kandydatów do Grupy

e-mail: wspolnyrozwoj@elsigma.pl  

Ochrona danych osobowych

e-mail: daneosobowe@elsigma.pl 

Zarząd

Damian Hegenbarth - Prezes Zarządu

e-mail: damian.hegenbarth@elsigma.pl