Telefon +32 733 61 61
Aparatura modułowa:
- Czujniki modułowe
- Przekaźniki modułowe
- Rozłączniki modułowe bezpiecznikowe
- Rozłączniki modułowe
- Styczniki modułowe
- Wyłączniki nadprądowe
- Wyłączniki różnicowoprądowe

Automatyka i napędy:
- Czujniki
- Łączniki krańcowe
- Przekaźniki
- Regulatory
- Softstarty
- Sterowniki
- Zasilacze

Elementy sterowania i sygnalizacji:
- Kasety sterownicze
- Lampki sygnalizacyjne
- Przyciski sterujące

Ograniczniki przepięć nn
Osprzęt do aparatury modułowej
Podstawy bezpiecznikowe nn
Przekładniki nn

Przyrządy pomiarowe:
- Liczniki energii elektrycznej
- Mierniki przenośne
- Mierniki tablicowe
- Urządzenia pomiarowe
- Wskaźniki napięcia

Rozłączniki bezpiecznikowe
Rozłączniki izolacyjne
Styczniki
System D
System D0

Wkładki bezpiecznikowe:
- Wkładki bezpiecznikowe
- Wkładki cylindryczne
- Wkładki D0
- Wkładki D1
- Wkładki mocy

Wyłączniki mocy
Wyłączniki silnikowe

Aparatura